0

Best gifts for fitness lovers Under $25.00

June 26, 2022

It’s raining here!?!?!!! តើ​ខ្ញុំ​នៅ​ទីណា​?

បូ។
វីដេអូថ្មីបំផុតរបស់ខ្ញុំ

ថ្ងៃបណ្តុះបណ្តាលម៉ារ៉ាតុង 6
ទិវាបណ្តុះបណ្តាលម៉ារ៉ាតុង 6. កំពុងដំណើរការការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកំណត់ហេតុបណ្ដាញ។

វីដេអូច្រើនទៀត

0 វិនាទី 1 នាទី 19 វិនាទី 19 វិនាទី

បន្ទាប់
5 minute Run warm Up A
05:34

ដេលមានចីវិត
00 ៈ 00
08:21
01:19

But at the same time “YAH!!!” because SoCal is in a major drought. It’s a good thing! just drive safely peeps!!

I headed outside for a run in the rain this morning. I felt so hardcore, but I’m sure my neighbors thought I was crazy. We consider this a major weather crisis. streets are flooded all over the place because the ground isn’t used to soaking up water.

Then, I headed out for a little holiday shopping. but not for gifts – for holiday half marathons! I’m running one (maybe two) holiday / Christmas themed races this year and needed some gear.

I somehow managed to spend $25.00 at the 99 Cent store. I don’t know. Anyway. I found a hat and some other goodies for the holidays/life.

And now that I spent all my Christmas money on myself I created a list of some budget friendly gift ideas for the fitness lover in your life (in case you did the same).

Here’s a list of some of the best fitness gifts for under 25 bucks. some of these are things they might already have but need replacing (see: anything that stinks).

Best gifts for fitness lovers Under $25.00

Treadmill dancing lessons. (I can’t confirm if this man gives lessons for under 25 dollars or if he gives them at all, but it’s a good idea none-the-less.)

Non-slip headband – Sweaty Bands are a fan favorite and come in a bunch of colors. These polka dot ones are my favorite.

Nuun Hydration Tabs. I sip these all the time and add them to my iced tea.

Flip flops so they don’t get the foot herpes in the gym showers. (And then bring it home and you get it too.)

Workout socks – I go through socks fast so I always welcome new ones. Here’s some low socks for women and low socks for men. (Seriously I don’t know how or why I get holes in these so rapidly but I already need more.)

A pile of workout magazines or a subscription to fitness magazine or something similar.

Pro Tip: One year I got a gift bag with workout magazines and lip gloss and girly stuff that I loved!

Deodorant Body spray because working out makes you stink.

Body spray for men = very sexy for him travel size.

Run now red wine later or drop It like a Squat or another fun tank.

Gym bag so they stop using a reusable grocery bag. (That one is 22.50, but I’d probably opt for a slightly higher price point on this one so it’s quality.)

Earphones because sweaty earwax is gross. <- I’m practically regretful I am mentioning it. I feel like many people like this kind of bean ones, but I don’t like this shape. Weight lifting gloves because you want your peeps to be legit. Here’s a pair for girls and here’s some gloves for guys. Emergen-C because gyms have germs. Foam roller. <- This is a great idea if you don’t really like them because it hurts to use. Dry Shampoo because those sweat sessions leave you with greasy hair and that’s no bueno. keeping one in your restroom and one in your gym bag makes like simpler and your hair looking less greasier. Food. because working out makes you hungry. Check out some other gift idea Lists: Best gifts for Runners Best gifts for Foodies Question: Are you finished with your holiday shopping? Have you started? Do you believe in Santa?? ​ ​ SEND ME THE WORKBOOK សរេង្គាហ ការចែករំលែកកំពុងថែទាំ! ការរមលេក ធ្វកធូ 2 Pin ការរមលេក Mail ការរមលេក បន្តជ្រើសរើសរបស់ទាំងនេះ: best gifts for Runners Head to Toe best gifts for Runners Head to Toe best gifts for Runners Head to Toe – list of the should have presents for your favorite runner(ឬខ្លួនអ្នក) រដូវកាលនេះ! កិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃដំបូងបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រណាំងឆ្នាំ 2021 កិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃដំបូងបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រណាំងឆ្នាំ 2021 កិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃដំបូងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នករត់លក់នៅលើស្បែកជើងដែលកំពុងរត់ដែលកំពុងរត់ឧបករណ៍ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណនិងច្រើនទៀត។ បញ្ជីរត់ អ្វីដែលខ្ញុំពាក់ដើម្បីដំណើរការល្អបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងខែកក្កដានៃចំងាយ អ្វីដែលខ្ញុំពាក់ដើម្បីដំណើរការល្អបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងខែកក្កដានៃចំងាយ Gear Gear ដែលកំពុងដំណើរការបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំនិងរបៀបដែលមីលជាច្រើនដែលខ្ញុំបានរត់នៅខែកក្កដា។ ចំងាយប្រចាំខែរបស់ខែនិងមានអ្វីបន្ទាប់ជាមួយនឹងការរត់របស់ខ្ញុំ បញ្ជីប្រាថ្នាគ្រីស្មាសគ្រីស្ទម៉ាស 2021 បញ្ជីប្រាថ្នាគ្រីស្មាសគ្រីស្ទម៉ាស 2021 បញ្ជីបំណងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ខ្ញុំដែលមានតំណភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលមានគម្រោងលក់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុន។ គំនិតអំណោយអ្នករត់សម្រាប់រដូវបុណ្យណូអែលឆ្នាំ 2021 ការលក់នៅថ្ងៃច័ន្ទខ្មៅនិងអ៊ិនធឺណិតល្អបំផុតសម្រាប់អ្នករត់ប្រណាំង ការលក់នៅថ្ងៃច័ន្ទខ្មៅនិងអ៊ិនធឺណិតល្អបំផុតសម្រាប់អ្នករត់ប្រណាំង នេះគឺជាការប្រមូលផ្តុំនៃការលក់ថ្ងៃសុក្រដ៏ល្អបំផុតនៅថ្ងៃសុក្រនិងការលក់តាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់អ្នករត់ប្រណាំង។ ទាំងនេះគឺជាតម្លៃលក់ដ៏ល្អបំផុតមួយចំនួន មគ្គុទេសក៍អំណោយថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អ្នករត់ជាន់ខ្ពស់ឆ្នាំ 2020 មគ្គុទេសក៍អំណោយថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អ្នករត់ជាន់ខ្ពស់ឆ្នាំ 2020 មគ្គុទេសក៍អំណោយដ៏ឧត្តមសម្រាប់អ្នកប្រណាំងឆ្នាំ 2020 ។ គំនិតសម្រាប់អ្នករត់ប្រណាំងគ្រប់ប្រភេទ។ Gear, នាឡិកា, Mugs រីករាយនិងច្រើនទៀត ⚡ដោយ Shareaolic ។