0

ឆ្នាំ 2008 NPC California & IFBB California Pro

January 31, 2023

[ចុចដើម្បីពង្រីក]

នៅចុងសប្តាហ៍ពិធីរំ Memorial កខួបកំណើត NPC មួយក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលធំជាងគេបង្អស់គឺទាក់ទងនឹងទីក្រុងនេះនៅទីក្រុង Culver ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល 15 ម៉ាយល៍ពីទីប្រជុំជន Los Angeles ។ ដូចគ្នានេះផងដែរការប្រកួតប្រជែង IFBB Calierier Protion នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃតែមួយនៅទីតាំងតែមួយដោយនាំមកនូវគុណសម្បត្តិដែលសំខាន់បំផុតមួយចំនួនត្រឡប់មករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាវិញ។ វាគួរតែជាថ្ងៃដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាច។ ជួបគ្នា​នៅ​ទីនោះ។